HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

0
694

     Ngày 28/12/2017 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Phòng khám đa khoa Thiên Ân phối hợp cùng Ban giám đốc Phòng khám đã  tổ chức thành công Hội Người lao động năm 2017.

IMG_4987

     Hội nghị trân trọng được đón tiếp:

Ông Phạm Thanh Liêm – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Thiên Ân.

Bác sĩ Huỳnh Công Tự – Trưởng Phòng khám đa khoa Thiên Ân.

Bác sĩ CKII Phùng Phước Nguyên – Giám đốc chuyên môn phòng khám.

Ông Nguyễn Vũ Phương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phòng khám đa khoa Thiên Ân.

Và toàn thể người lao động tham gia Hội nghị.

     Đây là hoạt động thường niên nhằm phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện để người lao động có thể đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

     Hội nghị Người lao động 2017 đã được nghe, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo hoạt động tài chính, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ An sinh xã hội năm và thực hiện các chế độ chính sách đối với Người lao động; Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Các báo cáo đã cho thấy trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, các Quy định, Quy chế và các chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần ổn định thu nhập và đời sống người lao động.

IMG_5006

     Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe của người bệnh và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Ông Phạm Thanh Liêm – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty – đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

     Trong năm vừa qua, dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng tập thể Người lao động nên Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong chiến lược phát triển bền vững, Phòng khám đa khoa Thiên Ân luôn coi trọng Người lao động là yếu tố quyết định, nên đặc biệt chú trọng chăm lo cho Người lao động như: công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp. Thực hiện các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp… thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động như phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ dưỡng…

IMG_5009

     Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất, thông qua nội dung bản Thỏa ước lao động tập thể năm 2017. Ông Phạm Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và Ông Nguyễn Vũ Phương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phòng khám đa khoa Thiên Ân đã ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2017.

     Hội nghị Người lao động năm 2017 đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Công ty cổ phần Thiên Ân – Phòng khám đa khoa Thiên Ân ngày một phát triển.

IMG_4999

Phòng khám đa khoa Thiên Ân.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN