Dịch vụ Nội trú

Mọi vấn đề vui lòng liên hệ chúng tôi qua các địa chỉ sau:

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN ÂN

Hotline: (02943) 85 11 11 / (02943) 85 95 95

Văn phòng: (02943) 85 11 11 / (02943) 85 95 95

Website: phongkhamthienan.vn

Email: pkthienantv@gmail.com