BS TRẦN HỮU DUY

0
315

BS: TRẦN HỮU DUY

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM
Đang công tác tại TP.HCM
(BV Pháp Việt TP.HCM)

Chuyên Khoa: Ngoại Tổng Quát

ĐẶT LỊCH KHÁM

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN